Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

MathMod

MathMod 6.0

Το MathMod είναι μαθηματικό λογισμικό για την απεικόνιση και την κίνηση παραμετρικών και έμμεσων επιφανειών. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε μαθηματικά αντικείμενα τα οποία μπορείτε στη συνέχεια να εξάγετε σε μορφή OBJ και να τα χρησιμοποιήσετε με μια...

Moodle

Moodle 3.3.2 επικαιροποιημένο

Το Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης για την παραγωγή ιστοσελίδων διαδικτυακών μαθημάτων. Είναι γραμμένο σε PHP και είναι εύκολο να το εγκαταστήσετε και να το χρησιμοποιήσετε στο Mac OS X (καθώς και σε Windows, Unix, Linux και Netware). Έχει...

Stellarium

Stellarium 0.16.1 επικαιροποιημένο

Το Stellarium είναι ένα ελεύθερο πλανητάριο ανοικτής πηγής για τον υπολογιστή σας. Δείχνει έναν πραγματικό ουρανό σε 3D, ακριβώς όπως αυτό που βλέπετε με γυμνό μάτι, κιάλια ή ένα τηλεσκόπιο. Χρησιμοποιείται σε προβολείς πλανητάριου. Απλά ορίστε τις...

TeXShop

TeXShop 3.88 επικαιροποιημένο

Το TeXShop είναι ένα TeX προεπισκόπηση για Mac OS X, γραμμένο σε Cocoa. Δεδομένου ότι το pdf είναι μια εγγενής μορφή αρχείου στο OS X, το TeXShop χρησιμοποιεί "pdftex" και "pdflatex" αντί για "tex" και "latex" για να στοιχειοθετήσει. αυτά τα προγράμματα...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

BOINC

BOINC 7.8.3 επικαιροποιημένο

Το BOINC είναι μια πλατφόρμα λογισμικού για κατανεμημένους υπολογιστές που χρησιμοποιεί εθελοντικούς πόρους υπολογιστών. Πολλά διαφορετικά έργα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το BOINC. Τα έργα είναι ανεξάρτητα. ο καθένας διαθέτει τους δικούς του διακομιστές...

DX ToolBox

DX ToolBox 4.8.1 επικαιροποιημένο

Η εργαλειοθήκη DX αναζητά τον ιστό για εσάς, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τις ηλιακές και τις γεωγνανικές συνθήκες που επηρεάζουν τη διάδοση του ραδιοφώνου. Περιέχει επίσης αρκετά εργαλεία πρόβλεψης διάδοσης. Εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τις...

SingleCrystal

SingleCrystal 3.0.1 επικαιροποιημένο

Το SingleCrystal είναι ένα κομψό και εύχρηστο πρόγραμμα για την απεικόνιση και κατανόηση μοτίβων περίθλασης από μονό κρύσταλλο. Το SingleCrystal σάς επιτρέπει να προσομοιώνετε πρότυπα περίθλασης ηλεκτρονίων προσομοίωσης και αμοιβαία τμήματα πλέγματος - τα...

CrystalDiffract

CrystalDiffract 6.7.1 επικαιροποιημένο

Το CrystalDiffract μπορεί να προσομοιώνει και να απεικονίζει μοτίβα περιθλάσεως από οποιοδήποτε δυαδικό αρχείο CrystalMaker. Μπορείτε να χειριστείτε τα μοτίβα σε πραγματικό χρόνο, με εκτεταμένο έλεγχο σε όλες τις πτυχές του πειράματος διάθλασης - καθώς...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Maple

Maple 2017.3 επικαιροποιημένο

Το Maple είναι το βασικό λογισμικό τεχνικής πληροφορικής για τους σύγχρονους μηχανικούς, τους μαθηματικούς και τους επιστήμονες. Είτε θέλετε να κάνετε γρήγορους υπολογισμούς, να αναπτύξετε φύλλα σχεδίασης, να διδάξετε θεμελιώδεις έννοιες ή να παράγετε...

Heredis 2017

Heredis 2017 5.5 επικαιροποιημένο

Ο Heredis προσφέρει μια ποικιλία καινοτόμων εργαλείων. Ένα οικογενειακό δέντρο πλοήγησης σε 3 διαστάσεις επιτρέπει μια ολόκληρη γενεαλογία να εμφανίζεται μόνο σε μία οθόνη. Αυτό το δέντρο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι γενεαλογίστριες να μπορούν να...

Αναζήτηση ανά κατηγορία