Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

GraphicsFormats

GraphicsFormats 6.6.2 επικαιροποιημένο

Το GraphicsFormats είναι ένα plugin REALbasic για την εισαγωγή και εξαγωγή εικόνων. Το plugin υποστηρίζει μορφές αρχείων PNG, Jpeg, Jpeg2000 και TGA με τις ακόλουθες δυνατότητες και στις δύο μορφές PNG, Jpeg, Jpeg2000 και Tga: Εισαγωγή από ένα...

FileMaker Server

FileMaker Server 16.0.3 επικαιροποιημένο

Ομάδες με ασφαλή φιλοξενία των χρηστών του FileMaker Pro μέσω δικτύου ή στον ιστό προσθέτοντας το FileMaker Server 11 (απαιτείται ξεχωριστή αγορά του FileMaker Pro). Είναι γρήγορο, αξιόπιστο και εύκολο στη διαχείριση λογισμικό διακομιστή για τη διαχείριση...

DateControl

DateControl 7.0.2 επικαιροποιημένο

Το DateControl είναι ένα plugin ελέγχου REALbasic για τη δημιουργία ενός επιλογέα ημερομηνίας. Ο Έλεγχος εμφανίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ημερομηνίας του πίνακα ελέγχου ή με την αποκλειστική λειτουργία mm.dd.yyyy, αποκλειστική dd.mm.yyyy ή...

PFAssistive Framework

PFAssistive Framework 3.8.0 επικαιροποιημένο

Το PFAssistive Framework δημιουργήθηκε το 2003 ως κινητήριος μοχλός για την PFiddlesoft για την πολύτιμη εφαρμογή UI Browser για προγραμματιστές και για χρήστες της τεχνολογίας AppleScript GUI Scripting. Το πλαίσιο υποστηρίζει και βελτιώνει το API...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Google Toolbox

Google Toolbox 2.1.3 επικαιροποιημένο

Μια συλλογή πηγών από διαφορετικά έργα της Google που μπορεί να είναι χρήσιμη για προγραμματιστές που εργάζονται σε άλλα προγράμματα Mac. Τι νέο υπάρχει σε αυτήν την έκδοση: Αλλαγές σε # 150 για καλύτερη υποστήριξη Xcode 9. Απαιτήσεις : 10.4 ή...

CalendarControl

CalendarControl 7.0 επικαιροποιημένο

Ένα plugin ελέγχου ημερολογίου για το REALbasic. Το plugin έρχεται επίσης με ένα εξαιρετικά βελτιστοποιημένο DateDictionary που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς τον έλεγχο. Το plugin υποστηρίζει MacOS Classic, MacOS X PPC, MacOS X x86, Windows και...

WindowSplitter

WindowSplitter 9.0 επικαιροποιημένο

Έλεγχος plugin REALbasic WindowSplitter για τη δημιουργία διαχωριστικής προβολής σε φόρμες. Έχει διαχωριστές στυλ REALbasic, ιχνηλάτες MacOS X και Linux, διαχωριστές στυλ Outlook και δυνατότητα εξατομικευμένων διαχωριστών. Μπορεί να μεταγλωττίσει για...

Η γεννήτρια γραμμικού κώδικα Native Code 128 και GS1-128 για το Microsoft Excel παρέχει δυνατότητα γραμμικής κωδικοποίησης στα υπολογιστικά φύλλα του Microsoft Excel με ενσωματωμένη μακροεντολή VBA, διευκολύνοντας την κοινή χρήση των φύλλων χωρίς να...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Η πρώτη λύση αναλυτικής χρήσης που έχει κατασκευαστεί για εφαρμογές κατανεμημένων λογισμικών παρέχει μια βαθιά γνώση της χρήσης των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Ξεκινήστε μέσα σε 30 λεπτά με την ενοποίηση του SDK και την αναφορά εκτός εμφάνισης, δείτε...

PFEventTaps Framework

PFEventTaps Framework 1.5.4 επικαιροποιημένο

Το Πλαίσιο PFEventTaps δημιουργήθηκε το 2007 ως κινητήριος μοχλός για το βοηθητικό εργαλείο δοκιμών συμβάντων TBS για τους προγραμματιστές του PFiddlesoft. Το πλαίσιο υποστηρίζει και ενισχύει το API Quartz Event Taps της Apple. Το πλαίσιο γράφεται...

Αναζήτηση ανά κατηγορία