Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

LinkByLink

LinkByLink 2.0.3 επικαιροποιημένο

Ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε ένα CMS (Content Management System) τον έλεγχο ιστοσελίδες για κατεστραμμένες συνδέσεις είναι ένα θέμα. Μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζονται σε όλους χρησιμοποιεί ένα CMS, καθώς και για την εύρεση κατεστραμμένους συνδέσμους σε...